OVER HET PROJECT

In de huidige openbare ruimte worden aanpassingen gedaan voor bepaalde doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan stoplichten die tikken voor blinden/slechtzienden of stoepranden die zijn verlaagd voor rolstoelers. Maar toch is de openbare ruimte niet voor iedereen aangepast, waardoor veel mensen zijn genoodzaakt zich bewust of onbewust aan te passen. Twaalf procent van de bevolking (1,6 miljoen mensen) heeft een matige of ernstige lichamelijke beperking. In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat ook Nederland in 2016 heeft ondertekend staat dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving. Zelf ben ik 2.05 meter lang waardoor situaties in de openbare ruimte mij soms problemen geven. Ik wil in de praktijk onderzoeken en testen hoe het verblijf in openbare ruimtes verbeterd kan worden.

Stoplicht voor kort en lange oversteek
Scooter die de straat blokkeert

BEHOEFTES

In dit project wordt onderzocht wat de behoeftes zijn van mensen in openbare ruimtes zodat zij zich niet meer hoeven aan te passen, maar de publieke ruimte juist is aangepast aan hen. Dit project is gericht op alle mensen die gebruik maken van de openbare ruimte, denk aan mensen op leeftijd, mensen met een kinderwagen, mensen die niet goed tegen externe prikkels kunnen of bijvoorbeeld mensen met een boven of onder gemiddelde lichaamslengte. Dit project gaat over ‘inclusief ontwerp’. We reflecteren op de huidige situatie en geven een voorstel hoe de openbare ruimte toegankelijker kan worden ingericht.

PERSOONLIJK VERHAAL

Voor dit project zijn we op zoek naar mensen die fysiek belemmerd worden of simpelweg geen gebruik kunnen maken van bepaalde openbare faciliteiten. Voor alle deelnemers geldt dat wij tijdens het onderzoek op zoek gaan naar hun persoonlijke verhaal dat zich afspeelt in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, omgeving Zuid-Willemspark. Onderzoeksvraag: pas jij je wel eens aan tijdens je verblijf in de openbare ruimte? Door dit vraagstuk erg praktisch te benaderen in een specifieke doelgroep raken we een veelbesproken onderwerp: de toegankelijkheid van de stad ‘s-Hertogenbosch. 

Stoplicht voor kort en lange oversteek

EXPERTS

Tijdens dit project wordt er eerst ingezoomd op het individu. Dit doen we door een blokje om te lopen/rollen met inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de route hebben we een interview en maken we een verslag via een fotoreportage. Gebruikers in hun persoonlijke omgeving noemen we ‘experts’. Door in gesprek te gaan met de experts hopen we erachter te komen wat hun ‘diepgewortelde frustraties’ of juist ‘geluksmomenten’ zijn tijdens hun verblijf in de openbare ruimte. Het onderzoek zal worden gedocumenteerd op deze website en de kennis dient als basis voor het ontwerp van Het Inclusieve Park. We hopen door in gesprek te gaan met experts het steile talud van het Zuid-Willemspark toegankelijker te kunnen maken.

HET INCLUSIEVE PARK

Het Inclusieve Park is een tijdelijke verblijfplaats in het Zuid-Willemspark waarin we streven naar ultieme toegankelijkheid zodat niemand zich meer hoeft aan te passen. Dit project heeft als doel om praktische kennis over het thema toegankelijkheid te verzamelen en toe te passen in een fysiek ontwerp wat dient als testomgeving. Al de kennis die we komende zomer verzamelen zal gebundeld worden in een eenmalige uitgave. Dit project is een samenwerking met gemeente ‘s-Hertogenbosch en diverse belangenorganisaties. 

PARTNERS

Logo gemeente 's-Hertogenbosch
Logo kring vrienden 's-Hertogenbosch
Logo Isero
logo Cello
Logo gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch
Logo weeshuisjes Den Bosch
Logo Blauwe Engelen
Logo Pontmeyer